Vandeadvokaat Indrek Kukk: Finantsinspektsiooni vastutus peaks olema selgem

Gildi investorid ootavad riigikohtult pretsedenti

Praeguseks on oma raha Aserbaidžaani Bakuusse matnud Gildi investorite püüdlused kompensatsiooni saamiseks kestnud juba pea kaheksa aastat. Lähiajal otsustab riigikohus protsessi edasise saatuse.

Investorite esindaja Maria Mägi advokaadibüroo partner Indrek Kukk:

Esimese ja teise astme kohus on nõuet kohtukõlblikuks pidanud. Põhjuseid, miks riigikohus otsustab ühe või teise asja menetlusse võtta, võib olla mitmeid. Asja võib menetlusse võtta ka pelgalt põhjusel, et vaidlusaluse küsimuse lahendamisel on põhimõtteline tähendus õiguskindluse tagamiseks või ühtse kohtupraktika kujundamiseks. Käesoleva vaidluse lahendamine omab kahtlemata laiemat õiguslikku tähendust.

Finantsinpektsiooni määruskaebuse rahuldamata jätmisel jätkub kahju nõuete sisuline läbivaatamine halduskohtus. Ei ole põhjust arvata, et sisuline vaidlus saaks olla mingil moel vähem mahukam, kui seda on olnud senine menetlus, mis on ühtekokku kestnud juba pea poolteist aastat. Juhul kui riigikohus peaks inspektsiooni määruskaebuse aga rahuldama ja jätma kaebused läbi vaatamata, kohus kahju hüvitamise nõuet sisuliselt ei lahenda.

Finantsinspektsioon peab olema oma tegevuses paindlik ja võimeline kiirelt reageerima turul valitsevatele ohtudele. Seetõttu annavad kehtivad õigusaktid inspektsioonile järelevalve teostamisel võrdlemisi laiad volitused. Paindlikkus ei tohi aga luua mugavustsoone. Selgemad vastutuse alused looksid eeldused tõhusamaks järelevalveks. Seeläbi suureneks ka investeerimissektori usaldusväärsus, mis kahetsusväärselt on viimastel aastatel saanud tõsiseid hoope.

Loe lähemalt Ärileht.ee