Vandeadvokaat Hendrik Mühls rääkis Aktuaalses Kaameras Tallinna linnaga peetavast kohtuvaidlusest seoses Vanasadama jalakäijate sillaga

Kohtuvaidlus Tallinna linnaga Admiraliteedi basseini kavandatava silla üle

Vandeadvokaat Hendrik Mühls oli esmaspäeval, 05.11. kutsutud ERR-i uudistesaatesse selgitama Admiraliteedi basseini äärde kavandatava Vanasadama jalakäijate sillaga seonduvat kohtuvaidlust, milles büroo vandeadvokaadid Maria Mägi-Rohtmets ning Hendrik Mühls esindavad kavandatava silla vahetusse naabrusesse jääva maatüki omanikku Lootsi Holding OÜ-d.

OÜ Lootsi Holding on pöördunud oktoobris 2018 kohtusse Tallinna Linnaplaneerimise Ameti poolt augusti alguses silla ehitamiseks väljastatud ehitusloa kehtivuse vaidlustamiseks tuginedes eelkõige motiividele, et ühelt poolt linn ei ole kaasanud kaebajat kui tulevase silla naabrit  ühtegi haldusmenetlusse, kuid teisalt on linn jätnud läbiviimata ka silla rajamiseks nõutava detailplaneeringu menetluse. Kaebaja hinnangul ei saa silda rajada tuginedes Vanasadama Masterplan 2030 ideekavandile, kuivõrd see ei asenda kohustuslikku ja seaduses ettenähtud planeeringumenetlust.

Tallinna linn kui AS-i Tallinna Sadam sülekoer

OÜ Lootsi Holding juhatuse liige Rein Tõntson on ise kommenteerinud OÜ Lootsi Holding huvidega arvestamata jätmist alljärgnevalt:  "Esimest korda räägiti minuga 20. detsembril, helistati sadama ehitusosakonnast, et homme on suur nõupidamine, vaja sinuga enne kokku saada - hakkame ehitama, esimene etapp käivitub 1. aprillist. Meie huvisid keegi ei arvesta, oleme nagu mingi tüütu kärbes seal," ütleb Tõntson. Asjad peaksid olema palju selgemad, milline see tulevik on – selleks ongi üld- ja detailplaneeringud, mille koostamisse kaasatakse kõiki, kellel on huvi. Sadam ütleb, et neil on masterplaan, neid ei huvita miski muu, linn on nagu väike sülekoer, vaatab otsa ja liputab saba."

Loe lähemalt ERR-ist.

Vaata videot