Äriõigus

Äriõiguse raames nõustame kliente äriühingute juhtimisega seonduvates küsimustes ning korraldame ühinemise- ja ülevõtmistehingute läbiviimisi, sealhulgas koostame sellega seonduva dokumentatsiooni ning teostame õiguslikke auditeid (legal due diligence), kaasates koostööpartneritest teiste erialade nõustajaid. Oleme nõustanud kliente äriühingute asutamisel, jagunemisel, ühinemisel, ümberkujundamisel, lõpetamisel ja likvideerimisel; äriühingute juhtimisstruktuuride kujundamisel; aktsionäride vahelistes suhete reguleerimisel, sh aktsionäride vahelistes vaidlustes; finantseerimisskeemide koostamisel ja läbirääkimistel.  Suure osa äriõiguse meeskonna tööst hõlmab lepingute väljatöötamine ja tehingute läbiviimise nõustamine. 

Seotud valdkonnad:

Konkurentsiõigus
Maksuõigus
Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia
Võlaõigus
Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused 

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets

Peeter Ploom