Avalik haldus

Nõustame kliente kõigis avalikku haldust puudutavates küsimustes, sh haldusmenetluse, avaliku teenistuse, omandireformi, riigivastutuse, avaliku ja erasektori koostöö kui ka paljude teiste valdkondadega seotud küsimustes. Osutame klientidele abi suhtlemisel ametiasutustega ning esindame kliente haldusaktide- ja toimingute vaidlustamisel kohtus.

Seotud valdkonnad:

Kinnisvaraõigus
Hanked (sh riigihanked), enampakkumised, konkursid
Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused
Keskkonnaõigus
Maksuõigus
Konkurentsiõigus

Kontaktid

Äili Rodi

Hendrik Mühls