Energeetikaõigus

Nõustame kliente peaasjalikult kõigis energia tootmise ja energiaturuga seonduvates küsimustes,  alates maavarade kaevandamisest kuni energiateenuste osutamise ja vahendamise korraldamiseni. Omame laialdasi kogemusi ka taastuvenergiaga seonduvates küsimustes ning oleme nõustanud kliente nii hüdroenergia, tuuleparkide rajamise kui ka mitmetel sellega seonduvatel läbirääkimistes ja kohtuvaidlustes.

Seotud valdkonnad:

Keskkonnaõigus
Konkurentsiõigus
Võlaõigus
Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused

Kontaktid

Peeter Ploom