Hanked, sh riigihanked, enampakkumised, konkursid

Nõustame kliente erinevatel hangetel (sealhulgas riigihangetel) kõigis hankemenetluse etappides  ja kõigis seonduvates küsimustes, sõltumata sellest, kas kliendiks on hankija või pakkuja. Hankijatel aitamine valida kohast hankemenetluse liiki, koostada hankedokumente, hinnata pakkumisi ning nõustame hankijaid hankelepingu sõlmimisel. Pakkujaid nõustame hankedokumentide hindamisel, aitame koostada hankedokumentidele vastavaid pakkumisi, nõustame hankelepingu sõlmimisel ning selle hilisemal täitmisel. Samuti seisame klientide õiguste ja huvide eest riigihangetega seotud vaidlustes, esindades kliente nii vaidlustuskomisjonis kui ka kohtumenetluses.

Lisaks hankemenetlusele nõustame kliente ka  enampakkumiste ja konkursside läbiviimisel ja nendest osavõtmisel ning nendega seotud vaidlustes.

Seotud valdkonnad:

Avalik haldus
Võlaõigus
Vaidluste lahendamise, sh kohtumenetlused

Kontaktid

Peeter Ploom

Hendrik Mühls