Keskkonnaõigus

Nõustame kliente kõigis keskkonnaõigusega seonduvates valdkondades, sealhulgas keskkonna kasutamist, keskkonnatasusid, keskkonnalubasid, keskkonnamõju hindamist ning keskkonnavastutust puudutavates küsimustes. Esindame kliente keskkonnaõigusega seonduvates küsimustes haldus- ja kohtumenetluses kui ka suhtlemisel ametkondadega.

Seotud valdkonnad:

Kinnisvaraõigus
Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused
Avalik haldus

Kontaktid

Peeter Ploom