Konkurentsiõigus

Konkurentsiõiguse alased õigusteenused hõlmavad küsimuste ja probleemide lahendamist eelkõige seoses turgu valitseva seisundiga, äriühingute koondumistega, horisontaalsete ja vertikaalsete kokkulepetega ja riigiabiga. Nõustame oma kliente eelnimetatud kokkulepete sõlmimisel; valmistame ette ja korraldame koondumisi ning koostame vajamineva dokumentatsiooni; analüüsime võimalikke konkurentsiõiguse rikkumisi; esindame kliente konkurentsialastes vaidlustes ja menetlustes. 

Seotud valdkonnad:

Äriõigus
Intellektuaalne omand ja infotehnoloogia
Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused
Rahvusvaheline kaubandusõigus

Kontaktid

Maria Mägi-Rohtmets