Pankroti- ja saneerimisõigus

Aktiivse majandustegevuse ja majanduskäibe osaks on ka ebaõnnestumised, mis võivad kaasa tuua restruktureerimise vajaduse või pankroti. Advokaadibüroo nõustab saneerimis- ja pankrotimenetluses nii võlausaldajaid kui võlgnikke oma huvide kaitsmisel. Samuti omavad mitmed advokaadibüroo advokaadid pikaajalist kogemust mitmete keeruliste ja suuremahuliste menetluste juhtimisel nii pankrotihaldurina kui saneerimisnõustajana.

Seotud valdkonnad:

Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused
Täitemenetlus
Äriõigus
Võlaõigus 

Kontaktid

Peeter Ploom

Madis Vinni