Perekonna- ja pärimisõigus

Nõustame kliente kooselu varaliste suhete reguleerimisel kui ka seonduvalt abielu lahutamise ning vara jagamisega, aga samuti seoses laste ja vanemate vaheliste suhetega. Lisaks perekonnaõiguslikele küsimustele nõustame ja esindame kliente ka kõigis pärimisõigusega seonduvates valdkondades, sealhulgas järgmistes küsimustes: testamentide ja pärimislepingute koostamine, pärandi vastuvõtmine, pärandvara jagamine, pärandi hoiu korraldamine jne. 

Seotud valdkonnad:

Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused
Võlaõigus

Kontaktid

Äili Rodi

Eeva Mägi