Täitemenetlus

Iga eduka kohtumenetluse järel on kliendi huvide täielikuks realiseerimiseks vaja ka tulemuslikku kohtulahendi täitmist.  Täitemenetlus on spetsiifiline õigusvaldkond ning advokaadibüroo pakub ka selles valdkonnas nõustamisteenust. Samuti nõustame kliente piiriüleses täitemenetluses nii Eestis kui ka välismaal. 

Seotud valdkonnad:

Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused
Pankroti- ja saneerimisõigus
Avalik haldus
Võlaõigus

Kontaktid

Äili Rodi