Tööõigus ja avalik teenistus

Nõustame kliente seoses töölepingute, sh äriühingu juhtorganite liikmetega sõlmitavate lepingute ja kollektiivlepingute sõlmimisega, muutmisega ja lõpetamisega, samuti töösuhetes ette tulevate vaidluste lahendamisel nii töövaidluskomisjonis kui ka kohtus. Nõustame kliente ka ettevõtte restruktureerimisel tõusetuvate töösuhetega seotud õigusküsimuste lahendamisel.

Seotud valdkonnad:

Äriõigus
Maksuõigus
Võlaõigus
Avalik haldus
Vaidluste lahendamine, sh kohtumenetlused

Kontaktid

Äili Rodi